Lokalita

Rezidence Říční se nachází v těsném sousedství průmyslového areálu TOS a zároveň navazuje na přilehající obytnou zástavbu rodinných domů. Občanská vybavenost je výborná. Pár minut chůze na náměstí, s čímž souvisí také početná nabídka služeb. Velkou výhodou je taktéž dobrá dostupnost do městského parku a na vlakové nádraží. Ulice Říční je v těsné blízkosti hlavního tahu městem I/43.


Město Svitavy se nachází na hranici Východních Čech a Moravy. Rozkládá se na jihovýchodním výběžku České tabule, který je známý jako Svitavská pahorkatina, zasahující do povodí Moravy. Dnes zde žije přibližně 17 tis. obyvatel. Svitavy jsou město s bohatou historií i současným moderním životem s kulturním i sportovním vyžitím.

Poptávka po bydlení je vzhledem k nabídce práce ve Svitavách a okolí vysoká, díky čemuž se mimo jiné jedná také o skvělou investiční příležitost. Svitavy jako prosperující město nabízí násobně lepší výnos než investice do velikostně totožného bytu ve větších městech

Svitavy začaly psát svou historii ve 12. století. Jméno získaly podle staré říčky Svitava, která je připomínána  již před rokem 1125 v Kosmově Kronice české. Samotný název řeky Svitavy je odvozen od slovesa svítat, které mělo význam být světlý, průzračný – neboli šlo o řeku s nápadně průzračnou, čistou vodou.

 Zde v blízkosti řeky, díky kolonizaci premonstrátského kláštera v Litomyšli založený v roce 1145,  vznikla osada s románským kostelem nazývaná „Starou“ Svitavou. Druhou kolonizací, jejímiž nositeli byli převážně německy mluvící osadníci, vzniklo v polovině 13. století tzv. Svitava „Nová“.

Město Svitavy je nositelem poměrně bohaté průmyslové historie, jedné z nejvýznamnějších na severozápadní Moravě, což lze přisoudit výhodnému historickému postavení města coby spojnice komunikací, kdy se Svitavy nacházely na důležité obchodní křižovatce. V roce 1849 k těmto cestám přibyla železnice, která natrvalo změnila charakter města. Postupně ve městě vzniklo přes sto textilních továren. Průmyslový charakter si Svitavy podržely dodnes, ačkoliv se struktura výrazně změnila. Ve městě tak lze nalézt řadu továrních objektů a komplexů spolu s reprezentativními sídly původních majitelů továren v podobě vil, jež jsou dodnes jednou z největších městských ozdob. Za zmínku určitě stojí Langerova vila. Tuto vilu projektoval významný brněnský architekt Germano Wanderley se svým synem Hugem. Samotný park v okolí vily je hojně vyhledávaným a navštěvovaným místem obyvatel Svitav. Také z tohoto důvodu se zde realizoval projekt přestavby dřívější stodoly na kavárnu a informační centrum Oskara Schindlera, jenž je rodákem ze Svitav a který se také stal předlohou pro celovečerní film Schindlerův seznam.

Svitavské náměstí, opravené v letech 1993 až 1994, je pýchou města a učebnicí architektury. Duchovní obzor rozšiřovaly církevní chrámy, barokní přestavby zakryly původní románskou či gotickou podobu. Kostely Navštívení Panny Marie, sv. Jiljí a sv. Josefa, stejně tak jako množství barokních soch, připomínají významný rozvoj města v 18. a 19. století.

Mezi význámné rodáky ze Svitav patří například zachárnce života 1 200 židovských věžnů Oskar Schindler, výtvarník a řezbář Alois Petrus, demokratický politik Valentin Oswald Ottendorfer a další. 

Zajímavá místa v okolí:

Vzhledem k tomu, že jsou Svitavy Evropské město sportu 2015 za návštěvu pro všechny sportovní nadšence stojí určitě originálně řešený sportovní park plný pohybu, kde se prolínají sportovní soutěže s volnočasovými herními aktivitami, ale je zde prostor i na procházky, odpočinek a moderní umění. Osmihektarový areál je řešen jako otevřený prostor – skládačka sportovních a herních ploch, vybavený sociálním zázemím, restauracemi a velkým parkovištěm se stáním pro obytné přívěsy a karavany.

Město Svitavy se kromě historického náměstí mohou pyšnit také dalšími architektonickými skvosty, například jednou z nich je budova z konce 19 století, jedná se o Ottendorferův dům, který byl postaven za účelem veřejné knihovny a čítárny. Tento dům nelze přehlédnout a to díky červeným cihlám, ze kterých je postaven. V dnešní době prostory slouží pro koncertování vážné hudby, nebo jako přednáškový sál.

V případě, že byste chtěli zavítat i do míst mimo město a preferujete spíše přírodu, neměli byste opomenout naučnou stezku Vodárenský les. Nedaleko od Svitav se nachází oblast, kam byl vstup zakázán tak dlouho, až tady vznikla krajina připomínající prales.  Dnes se sem návštěvníci mohou podívat prostřednictvím nově otevřené naučné stezky. V lese byly vybudovány dřevěné chodníky a šotolinové cesty i lávky a mosty pro překročení četných pramenů.

Přímo ve Svitavách se nachází park Jana Palacha, který slouží jako perfektní místo k odpočinku. Poblíž parku se nachází kavárna s příhodným jménem Kavárna v parku, kde se můžete občerstvit nebo si dát po odpolední vycházce dobrou kávu s výhledem na park. Kromě míst k odpočinku park může nabídnout také promenádní koncerty a v letních měsících kino po širým nebem.

Napište nám

Pošlete nám dotaz, o vše se postaráme


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete společnosti CENTURY 21 Bonus Brno, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.